customers in
168
countries

STEVBROS

TRAINING & CONSULTANCY

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp và cá nhân ở 168 quốc gia.

STEVBROS
TRAINING & CONSULTANCY
customers in
 countries

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp và cá nhân ở 168 quốc gia

PMBOK® Guide/ PMP®

Đào tạo chuyên gia Quản Lý Dự Án cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide. Luyện thi chứng chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®.

Xem tất cả
PMF Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMF

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMP® Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

PMP®

Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

PMBOK® Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMBOK®

Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Agile/ Scrum

Đào tạo chuyên gia Quản Lý Dự Án cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Agile/Scrum. Đào tạo chứng chỉ Scrum Alliance: Certified Scrum Developer® (CSD), Certified ScrumMaster® (CSM), Certified Scrum Product Owner® (CSPO).

Xem tất cả
Agile/Scrum Es Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Agile/Scrum Es

Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Agile/Scrum Ad Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Agile/Scrum Ad

Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Agile/Scrum Ex Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Agile/Scrum Ex

Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, chiến lược và quản lý kinh doanh theo tam giác năng lực của PMI® (PMI® Talent Triangle).

Xem tất cả
EI Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence)

EI

Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence)

Leadership Lãnh Đạo Agile (Agile Leadership)

Leadership

Lãnh Đạo Agile (Agile Leadership)

Delegation Kỹ Năng Ủy Thác Công Việc Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

Delegation

Kỹ Năng Ủy Thác Công Việc Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

TẠI SẠO CHỌN STEVBROS

Kỹ năng, kiến thức và những bài học kinh nghiệm tốt nhất giúp bạn thành công

Stevbros là uỷ quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI® và Liên Minh Scrum (ScrumAlliance®) cung cấp các khoá học đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp.