img

5 dấu hiệu của backlog kém chất lượng

Có nhiều chỉ số khác nhau mà product owner của bạn đang gặp khó khăn để cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho đội
10:12am on Tuesday 02nd January 2018
View more
img

Thành công trong việc phát triển phần mềm và tiến xa hơn nữa với Scrum

Các khóa học Scrum giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
10:12am on Friday 29th December 2017
View more
img

Retrospective trong Scrum

Retrospective cũng là một cơ hội tuyệt vời để tuyên dương các thành viên với thành tích mà họ đạt được.
10:12am on Wednesday 27th December 2017
View more
img

Quản lý sản xuất

Quản lý dự án trong môi trường sản xuất có thể là một thách thức. Nhà máy sản xuất là một cấu trúc tổ chức dạng chức năng (Functional Organization Structure) vì vậy các nhà quản lý dự án có ít quyền trong môi trường này so với những người khác.
10:12am on Tuesday 26th December 2017
View more
img

Tối đa hoá các lợi ích của Scrum

Như chúng ta đã biết, Scrum là một khung quản lý đơn giản. Đối với một người mới biết đến Scrum và Agile, khuôn khổ tạo cho họ cảm giác phải có những nghi thức được thực hiện trong một vòng lặp để gặt hái những lợi ích.
10:12am on Monday 25th December 2017
View more
img

Release trong phương pháp Scrum

Bài viết này trình bày một cách để phân phối sản phẩm ở cuối mỗi sprint. Trong một tình huống mà các đội Scrum là thực sự tham gia vào việc phát triển, nâng cao, hoặc duy trì các sản phẩm, họ chưa thực hiện tốt việc triển khai sản phẩm vào cuối mỗi sprint.
10:12am on Thursday 21st December 2017
View more
img

Tám cách giúp cải thiện chuyển đổi Agile

Dựa trên kinh nghiệm của tôi, để đảm bảo một sự chuyển đổi Agile thành công, nhà quản lý dự án phải áp dụng tám cải tiến này theo cách làm việc của từng nhóm.
10:12am on Tuesday 19th December 2017
View more
img

Vai trò của ScrumMaster

Đối với những ai mới tìm hiểu về Scrum và có những kiến thức nền tảng họ thường hỏi tôi "ScrumMaster thường làm gì trong một dự án?"
10:12am on Friday 15th December 2017
View more
img

5 đặc điểm của nhóm Scrum

Thích nghi với Scrum là không phải là việc dễ dàng đối với những người đã gắn bó lâu dài với Waterfall hoặc các phương pháp tiếp cận truyền thống kể từ khi bắt đầu sự nghiệp phát triển phần mềm của họ.
10:12am on Thursday 14th December 2017
View more
img

Chứng chỉ Certified ScrumMaster

Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?
10:12am on Wednesday 13th December 2017
View more