img

Release trong phương pháp Scrum

Bài viết này trình bày một cách để phân phối sản phẩm ở cuối mỗi sprint. Trong một tình huống mà các đội Scrum là thực sự tham gia vào việc phát triển, nâng cao, hoặc duy trì các sản phẩm, họ chưa thực hiện tốt việc triển khai sản phẩm vào cuối mỗi sprint.
7:45am on Thursday 21st December 2017
View more
img

Đánh giá KPI

Đánh giá KPI tập trung vào con người cho phép bạn theo dõi các yếu tố bị bỏ qua trong một dự án thành công
7:45am on Wednesday 20th December 2017
View more
img

Tám cách giúp cải thiện chuyển đổi Agile

Dựa trên kinh nghiệm của tôi, để đảm bảo một sự chuyển đổi Agile thành công, nhà quản lý dự án phải áp dụng tám cải tiến này theo cách làm việc của từng nhóm.
7:45am on Tuesday 19th December 2017
View more
img

Vai trò của ScrumMaster

Đối với những ai mới tìm hiểu về Scrum và có những kiến thức nền tảng họ thường hỏi tôi "ScrumMaster thường làm gì trong một dự án?"
7:45am on Friday 15th December 2017
View more
img

5 đặc điểm của nhóm Scrum

Thích nghi với Scrum là không phải là việc dễ dàng đối với những người đã gắn bó lâu dài với Waterfall hoặc các phương pháp tiếp cận truyền thống kể từ khi bắt đầu sự nghiệp phát triển phần mềm của họ.
7:45am on Thursday 14th December 2017
View more
img

Chứng chỉ Certified ScrumMaster

Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?
7:45am on Wednesday 13th December 2017
View more
img

Nghề quản lý dự án

Chúng ta có cần bằng cấp để trở thành một giám đốc dự án?
7:45am on Tuesday 12th December 2017
View more
img

Thói quen của nhà quản lý giỏi

Đã có rất nhiều bài viết về các nhà quản lý dự án và các kỹ năng, kinh nghiệm, đặc điểm và năng khiếu làm cho một số nổi bật so với đám đông. Bài viết sau đây dựa trên kinh nghiệm cá nhân, cũng như nghiên cứu về thói quen thường thấy nhất trong các nhà quản lý dự án cấp cao. Tuy nhiên, nếu thiếu một trong những điều sau đây không có nghĩa là năng lực yếu kém. Ngoài ra, đây không phải là một danh sách đầy đủ, tôi chỉ bao gồm các bài học mà tôi và nhiều chuyên gia cảm thấy đặc biệt có liên quan và cần thiết.
7:45am on Monday 11th December 2017
View more
img

Định nghĩa thành công trong quản lý dự án

Quản lý dự án chưa bao giờ có một định nghĩa rõ ràng về sự thành công. Sự thành công của người quản lý dự án phải gắn liền với sự thành công của dự án, nhưng đó không phải là một ràng buộc trực tiếp và cố định.
7:45am on Monday 11th December 2017
View more
img

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt của Agile ?

Các thuộc tính của một dự án thành công tương tự như các thuộc tính của một tổ chức thành công, lãnh đạo thành công, hoặc những người giàu có nhất thế giới. Vì vậy, nó cũng sẽ tuân theo các thuộc tính của một dự án thành công, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, niềm đam mê công nghệ, và động lực đội nhóm sẽ như nhau cho dù một dự án là Waterfall hay Agile.
7:45am on Monday 11th December 2017
View more