img

Cơ hội liên kết

Chúng tôi hỏi cộng đồng quản lý dự án: Làm thế nào để bạn xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà tài trợ ngay từ đầu dự án?
7:43am on Monday 11th December 2017
View more
img

Tăng cường truyền thông trong môi trường Agile

Scrum được thiết kế để tăng cường giao tiếp một cách cởi mở. Lợi ích của giao tiếp cởi mở là khi có kiến thức tốt hơn sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Quản lý project managers khi ứng dụng Scrum vào tổ chức

Trong vài năm qua, tôi đã làm việc với một nhóm tuyệt vời để triển khai các dự án Agile trong một tổ chức chưa từng áp dụng phương pháp này.
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Thách thức trong cuộc họp Scrum hàng ngày

Có thể nói Daily Scrum là một cuộc họp ngắn, được tổ chức lý hàng ngày đầu ngày làm việc. Mỗi thành viên nhóm làm việc để hoàn thành một sprint nhất định phải tham gia vào cuộc họp này.
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

DevOps là gì?

Gần đây, từ "DevOps" xuất hiện khá nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Nhóm được ủy quyền

Làm thế nào để chúng ta biết rằng họ xứng đáng được tin tưởng? Đây là một số dấu hiệu đơn giản
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Bài học về quản lý con người

Cơ hội đầu tiên của tôi để tạo ra và điều hành một nhóm Agile bắt đầu không được suôn sẻ.
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Kỹ năng ủy thác công việc

Ứng dụng cơ bản nhất của Agile và Lean là khả năng ủy thác công việc cho đội nhóm hoặc cá nhân. Trong một tổ chức, rất nhiều lãnh đạo muốn trao quyền cho nhân viên.
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

Nhà quản lý delivery

“Các tổ chức đang có thêm một vai trò quản lý mới để cải thiện kết quả cuối cùng của dự án.” Natasha Fontana, PMP
7:43am on Friday 01st December 2017
View more
img

4 khía cạnh trong quản lý danh mục đầu tư

Các tổ chức thực hiện quản lý danh mục đầu tư vì nhiều lý do. Một số đang tìm kiếm lợi nhuận lớn, những người khác muốn tập trung vào việc phân phối, trong khi một số tổ chức chỉ tìm cách để kiểm soát đối với một loạt các dự án đã lên kế hoạch.
7:43am on Friday 01st December 2017
View more