img

Suy nghĩ khác biệt

Sáng tạo không chỉ là khả năng bẩm sinh. Dưới đây là bốn phương pháp giúp tiếp cận dự án từ góc độ mới.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Cập nhật PMBOK® Guide-Sixth Edition

Như hầu hết các chuyên gia quản lý dự án và cá nhân có nguyện vọng đạt được chứng chỉ PMP của PMI đều biết rằng ấn bản lần thứ 6 của A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) đã được phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2017.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Khai báo Project Hours

Sử dụng phần xác minh kinh nghiệm của hồ sơ khai báo để ghi lại kinh nghiệm làm dự án của bạn. Liệt kê các dự án riêng lẻ bất kể số dự án bạn đưa vào. Số tháng kinh nghiệm quản lý dự án đối với mỗi tháng mà bạn làm việc trên nhiều dự án trùng nhau, bạn chỉ được tính thời gian dành cho một dự án.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Loại bỏ dự án xấu

Đây là cách văn phòng quản lý dự án có thể dùng để giảm thiểu phản ứng tiêu cực của các bên liên quan khi dự án bị phá sản. By Abid Mustafa
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Giải quyết xung đột trong nhóm

Thành viên trong nhóm, các bên liên quan thường cho rằng nhà quản lý dự án là người giải quyết tranh cãi.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

49 Quy trình được trình bày trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition

Bài viết này cung cấp kiến thức sâu hơn để khám phá những thay đổi về các Quy trình trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Sixth Edition.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Thành viên mới

Làm thế nào để các thành viên mới trong nhóm đạt đúng tiến độ dự án?
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Lệ phí thi PMP® lần thứ 2

Chi phí áp dụng cho lần thi thứ hai và thứ ba như sau:
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Rút được gì từ những bài học kinh nghiệm?

Đây là điều về những bài học thu được trong các dự án: Bạn có lẽ không thật sự rút ra kinh nghiệm từ những bài học đó. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy hầu hết các tổ chức đều xác định được những thiếu sót - nhưng liệu học ó học ra được bài học nào không? Hành vi có thay đổi không và sự thay đổi đó đã
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Agile Practice Guide xuất bản kèm theo A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)

Qua việc xuất bản cuốn Agile Practice Guide kèm theo A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) , Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) đã phần nào khẳng định vị thế của Agile trong lĩnh vực quản lý
7:41am on Friday 01st December 2017
View more