img

5 mối quan hệ một nhà lãnh đạo nên có

Ngày nay, các nhà lãnh đạo ngoài việc chăm chỉ làm việc họ còn phải xây dựng những mối quan hệ
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

3 phong cách lãnh đạo

Nhà lãnh đạo phải hiểu rõ vai trò của họ trong quan hệ với nhân viên và quản lý
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

4 phương pháp ước tính ngân sách

Theo cuốn A Guide to the Project Management Body of Knowledge 5 (PMBOK® Guide 5) dưới đây là một số cách để ước tính ngân sách của dự án
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Giải quyết xung đột

Giải quyết xung đột cho dự án với một tâm trí cởi mở và có những phân tích rõ ràng - Maitra, PMP®
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Kỹ năng thuyết phục

Một số nhà quản lý dự án dành đến 90% thời gian của họ vào việc truyền thông
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Ràng buộc vô hình

Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của văn hoá trong tổ chức - Karen Smits, PhD
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Lãnh đạo văn phòng quản lý dự án (PMO)

Làm thế nào để trở thành lãnh đạo trong văn phòng quản lý dự án (PMO)?
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Agile là gì?

Vậy Agile là gì? Có thể nói phương pháp Agile được tạo ra dựa trên Tuyên bố Agile, bao gồm các giá trị và nguyên tắc sau
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Tổ chức cuộc họp hiệu quả

Làm thế nào để đảm bảo mọi người tham gia và đóng góp vào các cuộc họp dự án?
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Đừng mạo hiểm với những điều không chắc chắn

Bằng cách làm theo năm bước của phương pháp Monte Carlo, bạn có thể ước tính các giá trị không chắc chắn này và có được khoảng thời gian và chi phí cho dự án của bạn.
7:42am on Friday 01st December 2017
View more