img

Quản lý tri thức

Dưới đây là sáu phương pháp hay nhất để thúc đẩy kết quả dự án thông qua quản lý tri thức
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Nguyên tắc đạo đức và ứng xử của PMI®

Đạo đức được PMI® định nghĩa là những quyết định tốt nhất liên quan đến người, tài nguyên và môi trường
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Kỳ thi PMP® sẽ thay đổi

Kỳ thi PMP® sẽ chính thức thay đổi vào ngày 26 tháng 3 năm 2018
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Outline bài thi PMP®

Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP®) là chứng nhận quan trọng nhất được công nhận dành cho các nhà quản lý dự án.
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Câu hỏi mẫu bài thi PMP®

Câu hỏi mẫu bài thi PMP® dành mọi người
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Cách đánh giá mới trong kỳ thi PMP®

Dưới đây là 4 mức độ đánh giá mới trong kỳ thi lấy chứng chỉ Chuyên gia quản lý dự án PMP ®
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Audit trong kỳ thi PMP®

Tại sao PMI tiến hành audit hồ sơ?
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Chuẩn bị cho kỳ thi PMP®

Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP® của Viện Quản lý Dự Án PMI được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực quản lý dự án và các ngành liên quan. Kỳ thi dựa trên kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

PMBOK® Guide – Sixth Edition: Phát hành ngày 6 tháng 9

Cuốn A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Ấn bản thứ sáu, là phiên bản mới nhất của bộ sách tham khảo dành cho các nhà quản lý dự án chuyên nghiệp.
7:42am on Friday 01st December 2017
View more
img

Những đổi mới trong kỳ thi PMP®

Quá trình quản lý dự án ngày càng phát triển, do đó những điều chỉnh trong kỳ thi PMP là điều cần thiết.
7:42am on Friday 01st December 2017
View more