img

Chiến lược truyền thông

Để giữ cho mọi người quan tâm đến dự án cần có một chiến lược truyền thông hiệu quả và vững chắc, đặt ra vai trò của mọi người tham gia vào dự án (các bên liên quan, nhà tài trợ, kỹ thuật viên và trưởng nhóm), đảm bảo rằng mỗi người hiểu được tầm quan trọng vai trò của mình đối với thành công chung
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Chuyển đổi mô hình nhóm

Sự chuyển đổi có thể được thực hiện trong hai giai đoạn bắt buộc và một giai đoạn thứ ba tùy chọn. Các giai đoạn được coi là hoàn chỉnh dựa trên một bộ tiêu chí sau đây
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Checklist trong quản lý dự án

Gần đây, tôi được giao nhiệm vụ chuyển hoạt động mua bán (procurement) của nhóm sang một công ty thuê ngoài quản lý. Tôi nhận ra rằng thành viên nhóm dự án đã dần trở nên rời rạc và dự án có thể đi đến thất bại.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Expert judgment là gì?

Cuốn A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) sử dụng khái niệm "đánh giá của chuyên giá" (expert judgment) trong hầu hết các quy trình, nhưng chỉ có một mô tả tương đối ngắn về khái niệm này.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Thái độ quyết định sự thành bại của nhà quản lý

Một nhà quản lý luôn thấy được mặt tốt, lạc quan và tràn đầy hy vọng chính là nguồn động lực vô hình thúc đẩy cả nhóm dự án.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

3 cách theo đuổi ý tưởng mới

Ý tưởng chính là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại của dự án. Tuy vậy, đối với nhiều nhà quản lý dự án thật khó để có được những ý tưởng mới và cách tiếp cận vấn đề mới. Dưới đây là một vài cách làm thế nào để nắm lấy những ý tưởng mới một cách dễ dàng hơn.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Tại sao nên thi chứng chỉ PMP®?

Chứng chỉ PMP® giúp tăng thu nhập. Rất nhiều chuyên gia quản lý dự án đã được tăng lương sau khi có chứng chỉ PMP®
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

3 kỹ năng thiết yếu của một nhà quản lý dự án

Những kỹ năng sau đây sẽ bổ sung và giúp bạn thăng tiến trên con đường sự nghiệp
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Các bên liên quan

Tôi đã học ra được rằng nếu các bên liên quan không được xác định và phân tích chính xác thì tất cả kiến ​​thức kỹ thuật trên thế giới dường như cũng không giúp ích gì.
7:41am on Friday 01st December 2017
View more
img

Tư duy chiến lược

Có quan trọng hay không việc nhà quản lý cần hiểu được bản đề xuất dự án kinh doanh (business case)? Hoặc mục tiêu chiến lược tổng thể của tổ chức? Nếu những dữ liệu đó không rõ ràng, họ sẽ thu thập thêm những thông tin này bằng cách nào?
7:41am on Friday 01st December 2017
View more