• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

DelegationKỹ Năng Ủy Thác Công Việc Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày
Tên Chứng Chỉ: Delegation And Motivation Skills

icon

Tên Chứng Chỉ: Delegation And Motivation Skills

MỤC TIÊU

Ủy thác công việc là một trong những kỹ năng khó nhất đối với người quản lý. Tuy nhiên, kỹ năng này có thể học được. Với thời lượng 2 ngày, học viên sẽ được khám phá nhiều khía cạnh của kỹ năng ủy thác công việc: khi nào nên ủy thác, và nên ủy thác cho những ai. Học viên cũng sẽ được hướng dẫn qua từng bước của quy trình ủy thác, để xem các lỗi thường gặp khi ủy thác nằm ở bước nào và những giải pháp cần thiết là gì.

Khoá học được thiết kế đặc biệt để giúp các nhà quản lý giám sát hiểu rõ cách mọi người được động viên, biết cách làm thế nào để gắn kết các thành viên trong nhóm và tạo ra một môi trường làm việc năng động, tràn đầy năng lượng.

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà quản lý, các trưởng nhóm và các bạn quan tâm muốn cải thiện kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả hơn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1. Kỹ năng ủy thác công việc:

 • Giới thiệu

 • Các lợi ích khi ủy thác hiệu quả

 • Làm thế nào để ủy thác công việc hiệu quả

 • Ma trận Will/Skill của Max Landsberg 

 • Các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong ủy thác công việc

 • Giám sát tiến độ và đưa ra phản hồi

2. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên:

 • Định nghĩa

 • 2 kiểu động lực chính (bên ngoài và bên trong) 

 • Các công cụ đánh giá năng lực và tạo động lực cho nhân viên

 • Tháp nhu cầu của Maslow

 • Lý thuyết X và Y của Douglas McGregor

 • Thuyết hai nhân tố của Herzberg.

CHỨNG CHỈ

Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) về Leadership, và Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu