• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

EITrí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence)

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày
Tên chứng chỉ: Emotional Intelligence

icon

Tên chứng chỉ: Emotional Intelligence

MỤC TIÊU

Khóa học này sẽ tập trung vào năm năng lực chính của trí tuệ cảm xúc: tự nhận thức, tự điều chỉnh, động viên, thấu cảm và kỹ năng giao tiếp. Những người tham gia sẽ học cách phát triển và thực hiện những điều này để tăng cường mối quan hệ trong công việc và cuộc sống bằng cách tăng sự hiểu biết của họ về các hành vi xã hội và cảm xúc. Đồng thời học cách thích ứng và quản lý phản ứng của họ đối với các tình huống cụ thể. Các mô hình trí tuệ cảm xúc khác nhau sẽ được đề cập đến trong khoá học này.

ĐỐI TƯỢNG

Khóa đào tạo trí tuệ cảm xúc này hữu ích cho bất cứ ai đang hướng dẫn hoặc làm việc với người khác bất kể trong tổ chức có quy mô lớn hay nhỏ. Nó được áp dụng cho làm việc theo nhóm, dịch vụ khách hàng và xây dựng mối quan hệ. Đây là một khóa học quan trọng cho bất kỳ ai muốn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về bản thân và những người khác để tăng cường mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Thông qua việc kết hợp thảo luận và thực hành, bạn sẽ phát triển nhận thức và các chiến lược thực tiễn để hiểu đúng cảm xúc của bạn và của người khác.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, bạn ​​sẽ có thể:

 • Hiểu rõ các mô hình EI

 • Nhận thức được lợi ích của EI

 • Mở rộng kiến ​​thức của bạn về các mô hình cảm xúc trong bản thân bạn và những người khác

 • Hiểu cách bạn sử dụng cảm xúc để tạo thuận lợi cho suy nghĩ và hành vi

 • Nắm vững sự khác biệt giữa phản ứng và phản ứng có trí tuệ cảm xúc nhằm áp dụng vào từng tình huống tốt nhất

 • Khám phá cách bạn có thể quản lý cảm xúc của bạn, và tích cực ảnh hưởng đến bản thân và người khác

 • Xây dựng mối quan hệ hiệu quả hơn ở cả công việc và cuộc sống

 • Tích cực ảnh hưởng và động viên đồng nghiệp, các thành viên trong nhóm, các nhà quản lý

 • Tăng hiệu quả lãnh đạo của bạn bằng cách tạo ra một bầu không khí hợp tác với người khác

 • Hành động có trí tuệ cảm xúc nhằm tạo hiệu suất làm việc cao

 • Tăng sự hài lòng và hoàn thành trong công việc tốt nhất.

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu