• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

LeadershipLãnh Đạo Agile (Agile Leadership)

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile Leadership

icon

Tên chứng chỉ: Agile Leadership

MỤC TIÊU

 • Bạn có lãng phí thời gian của bạn cho nhân viên làm việc kém hiệu quả?

 • Mô tả công việc có giới hạn khả năng làm việc của mọi người trong nhóm của bạn?

 • Sơ đồ tổ chức của bạn có bị lộn ngược?

 • Bạn có đang làm những đánh giá hàng năm vô giá trị?

Lãnh đạo Agile dựa trên một cách suy nghĩ mới. Đó là tinh thần lãnh đạo cho thế hệ kinh doanh tiếp theo. Sử dụng các nguyên tắc nhanh nhẹn, chúng tôi hướng dẫn các nhà lãnh đạo làm thế nào để truyền cảm hứng thành công cho người khác và trở thành những tác nhân thay đổi trong tổ chức của họ và trong cuộc sống của họ.

ĐỐI TƯỢNG

Nếu bạn đang làm việc với vai trò lãnh đạo hay quản lý, khoá học này được thiết kế dành cho bạn.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phương pháp lãnh đạo truyền thống đã lỗi thời và không hiệu quả trong môi trường làm việc ngày nay. Với sự ra đời của internet, email, và điện thoại thông minh; việc kinh doanh đã thay đổi. Nhưng các nguyên tắc và thực tiễn dạy trong các trường kinh doanh vẫn giữ nguyên. Các nhà lãnh đạo và các tổ chức không cập nhật sẽ bị bỏ lại phía sau.

Với niềm đam mê học tập, tập trung vào việc phát triển con người và khả năng xác định và truyền đạt một tầm nhìn mong muốn, các lãnh đạo Agile có tất cả các công cụ cần thiết để thành công trong việc truyền cảm hứng cho người khác và trở thành tác nhân thay đổi trong bất kỳ tổ chức nào. Các nhà lãnh đạo Agile tập trung vào nhu cầu của người khác. Các nhà lãnh đạo Agile thừa nhận quan điểm của người khác, cung cấp cho họ sự chăm sóc cần thiết để đáp ứng mục tiêu cá nhân của họ, tham gia vào các quyết định khi thích hợp và xây dựng ý thức cộng đồng trong nhóm làm việc. Điều này dẫn đến mức độ tham gia cao hơn, tin cậy hơn, và mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác.

Các chủ đề chính bao gồm:

 • Phát triển bản thân trước tiên

 • Hãy trở nên phù hợp với mục tiêu của tổ chức bạn

 • Xây dựng văn hoá Agile

 • Hình thành các đội làm việc tự tổ chức, tự quản lý

 • Khen thưởng và đánh giá hiệu quả làm việc của nhóm

 • Làm việc hiệu quả cho dù khác biệt về địa lý và múi giờ

 • Hiệu quả cá nhân và trao quyền

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)

 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu