• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

MS ProjectLập Kế Hoạch Và Kiểm Soát Tiến Độ Dự Án Bằng Microsoft Project.

 1. PMBOK® Guide/ PMP®

Workshop: 3 ngày

Tên chứng chỉ: Planning And Controlling Project Schedule Using Microsoft Project
 

icon

Tên chứng chỉ: Planning And Controlling Project Schedule Using Microsoft Project

MỤC TIÊU

Giúp học viên nắm được các khái niệm, cách thức hoạt động cũng như giao diện chương trình Microsoft Project trong quản lý dự án, sau đó áp dụng thành thạo để:
 • Lập tiến độ và kế hoạch nhân công, bao gồm các dữ liệu về công tác, thời gian, chi phí, tài nguyên. (biết cách xác định được đường Gantt phù hợp dự án; kiểm tra số công nhân đã dự trù có phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đáp ứng hoặc cân đối lại tiến độ để số công nhân không biến động nhiều, …)
 • Cập nhật thời gian, chi phí, tài nguyên thực tế của công việc, so sánh các thông tin thực tế và thông tin theo kế hoạch.
 • Đánh giá tình trạng dự án, đưa ra được các dự báo về thời gian và chi phí hoàn thành dự án để từ đó có các điều chỉnh cần thiết.
 • In ấn các báo cáo của dự án (chi phí, nhân lực, biểu đồ Gantt, Earned Value Managament...)
 • Biết cách sử dụng các biểu mẫu có sẵn, và đồng bộ biểu mẫu có sẵn với Project Server của công ty (đường cơ sở, nguồn lực, lịch làm việc…).

ĐỐI TƯỢNG

Khóa học được thiết kế dành cho các giám đốc dự án (PM), trợ lý dư án (PA),  chuyên viên quản lý tiến độ, QS hoặc bất cứ ai trong dự án cần được trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý tiến độ dự án để thực thi dự án thành công.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

.  Giới thiệu về phần mềm Microsoft Project

a.    Giới thiệu về Quản lý dự án, Quản lý tiến độ và phần mềm Microsoft Project

·      Lợi ích của các phần mềm quản lý tiến độ như Ms. Project

·      Sự khác nhau của Ms. Project Standard và Ms. Project Professional

·      Các tính năng mới trong các phiên bản Ms. Project

b.    Giới thiệu về giao diện phần mềm

·      Backstage View

·      Tabs và Ribbons

·      Views

·      Reports

2.  Quản lý tiến độ cơ bản

a.    Bắt đầu xây dựng tiến độ mới cho dự án

·      Tạo mới tiến độ, khai báo ngày bắt đầu và lưu lại

·      Tạo lịch cho dự án

·      Khai báo 1 số đặc tính (property) của dự án

b.    Xây dựng danh mục các công tác (task list)

·      Nhập tên công tác, thời gian, thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc

·      Tạo các mốc (milestone)

·      Tạo các công tác gộp (summary task)

·      Liên kết các công tác

·      Chuyển từ chế độ lập Tiến độ thủ công (Manual) thành lập Tiến độ tự động (Automatic)

·      Kiểm tra thời gian hoàn thành của toàn dự án và ngày dự kiến hoàn thành

·      Nhập vào các ghi chú và siêu liên kết (hyperlinks)

c.     Thiết lập tài nguyên

·      Thiết lập thông số cơ bản về tài nguyên của dự án

·      Điều chỉnh khả năng huy động tối đa của tài nguyên

·      Nhập mức phí thông thường và mức phí làm ngoài giờ của tài nguyên

·      Thay đổi lịch làm việc của tài nguyên

·      Khai báo chi phí của tài nguyên

·      Khai báo các thông tin bổ sung về tài nguyên trong các ghi chú

d.    Gán tài nguyên cho các công tác

·      Gán tài nguyên cho công tác

·      Gán chi phí cho công tác

·      Kiểm tra các thông số của dự án

e.    Định dạng và chia sẻ kế hoạch dự án

·      Gantt Chart View, Timeline View

·      Báo cáo

·      In ấn

f.      Kiểm soát tiến độ

·      Lưu đường cơ sở

·      Cập nhật tiến độ hoàn thành các công tác

3.  Quản lý tiến độ nâng cao

a.    Khai báo các công tác (nâng cao)

·      Task Path

·      Điều chỉnh liên kết các công tác, các ràng buộc về thời gian

·      Chia nhỏ các công tác

·      Thay đổi loại công tác (task type)

b.    Tùy chỉnh thông tin về các công tác

·      Nhập deadline

·      Thiết lập chi phí cố định (fixed cost)

·      Khai báo công tác lặp

·      Thể hiện đường Gantt của dự án

c.     Tùy chỉnh thông tin về tài nguyên và gán tài nguyên

·      Thay đổi khả năng huy động tài nguyên, chi phí…theo thời gian

·      Khai báo tài nguyên

·      Sử dụng Team Planner

d.    Tùy chỉnh kế hoạch của dự án

·      Phân bổ tài nguyên của dự án để đáp ứng các ràng buộc

·      Tắt (Inactive) các công tác

e.    Quản lý các thông tin của dự án

·      Sort/Filter/Group thông tin các công tác

·      Tạo các bảng (Table), khung nhìn (Views) tùy biến

f.      Kiểm soát tiến độ công tác và sử dụng tài nguyên

·      Cập nhật Baseline

·      Cập nhật khối lượng công tác (work)

g.     Quan sát và báo cáo tiến độ của dự án

·      Xem chi phí của các công tác (Task)

·      Xem chi phí của các tài nguyên (Resource)

h.    Điều chỉnh tiến độ dự án

·      Thay đổi quan hệ giữa các công tác, thay đổi tài nguyên gán cho công tác

·      Giảm chi phí bằng cách xóa bỏ hoặc tắt công tác

4.  Chuyên đề

a.    Áp dụng các định dạng in ấn nâng cao

·      Gantt Chart, Timeline, Network Diagram, Calendar

·      Xuất dữ liệu ra file định dạng .pdf

b.    Định dạng dự án nâng cao

·      Thay đổi nội dung trong báo cáo (Report)

·      Thay đổi nội dung và bố cục các bảng, biểu

c.     Tùy chỉnh dự án

·      Sao chép lịch của dự án

d.    Chia sẻ thông tin với các chương trình khác

e.    Quản lý đa dự án, sử dụng chung tài nguyên

·      Khai báo kho tài nguyên dùng chung (Resource pool)

·      Tùy biến việc gán tài nguyên dùng chung cho các dự án con

·      Liên kết các dự án với nhau

CHỨNG CHỈ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI® cấp 18 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) để học viên đủ điều kiện dự thi chứng chỉ Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp PMP®, và 

 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.