• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

NegotiationKỹ Năng Thương Lượng

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Negotiation Skills.

icon

MỤC TIÊU

Về cơ bản, tất cả chúng ta đều sử dụng kỹ năng thương lượng mỗi ngày. Trên phương diện cá nhân, chúng ta thương lượng với bạn bè, gia đình, với chủ nhà, với sếp và với rất nhiều người khác. Đàm phán cũng là chìa khóa để thành công trong kinh doanh. Không doanh nghiệp nào có thể tồn tại mà không thu về các hợp đồng đem lại lợi nhuận cho mình. Đối với các cá nhân, kỹ năng đàm phán sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Trong khóa học này, học viên sẽ:

 • Hiểu được mối quan tâm, các ưu tiên và mục đích của tất cả các bên.

 • Biết được sự khác biệt giữa các cá nhân và khác biệt văn hóa tác động như thế nào đến cuộc đàm phán thương lượng.

 • Phương pháp lập kế hoạch thương lượng hiệu quả.

 • Nhận biết các lỗi thường gặp trong đàm phán thương lượng.

 • Biết làm thế nào để điều khiển cảm xúc trong đàm phán

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà quản lý, các trưởng nhóm và các bạn quan tâm muốn cải thiện kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả hơn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Kỹ năng thương lượng

 • Các khác niệm trong đàm phán thương lượng

 • BATNA, WATNA và vùng ZOPA

 • Các bước chuẩn bị và chiến lược đàm phán hiệu quả

 • 5 chiến lược đàm phán thương lượng theo Thomas và Hilmann 

 • Các mẹo thương lượng đàm phán 

 • Các tình huống thương lượng và cách giải quyết

 • Kỹ năng giao tiếp đạt hiệu quả cao trong đàm phán

 • Nhận dạng và phân biệt các cạm bẫy trong đàm phán.

CHỨNG CHỈ

Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) về Leadership, và Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giớ

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu