• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

ProblemSolKỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày
Tên chứng chỉ: Problem Solving And Time Management Skills

icon

Tên chứng chỉ: Problem Solving And Time Management Skills

MỤC TIÊU

Hai trong số những kỹ năng cần  thiết nhất tại nơi làm việc đó là quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc và đạt được mục tiêu đúng thời hạn, trong khi kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định tốt hơn khi tìm và áp dụng các giải pháp.

Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều có những kỹ năng phát triển đầy đủ ngay từ đầu, nhưng có nhiều cách để bạn có thể cải tiến các kỹ năng này. Nỗ lực nâng cao những kỹ năng này sẽ giúp bạn trở thành một nhân viên giỏi hơn và giúp bạn có cơ hội thăng tiến.

Trong khóa học này, học viên sẽ:

 • Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải

 • Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án

 • Thực thi và đánh giá giải pháp

 • Nắm được các công cụ quản lý thời gian, các mẹo và kỹ thuật quản lý thời gian

 • Xác định những ưu tiên trong công việc

 • Phân tích các vấn đề của việc quản lý thời gian và đưa ra cách giải quyết chúng

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà quản lý, các trưởng nhóm và các bạn quan tâm muốn cải thiện kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả hơn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Kỹ năng giải quyết vấn đề:

 • Khái niệm giải quyết vấn đề 

 • Nhận diện vấn đề

 • Công cụ giải quyết vấn đề 5 whys

 • Tư duy hội tụ, tư duy phân kỳ 

 • Quy trình giải quyết vấn đề 8D

Kỹ năng quản lý thời gian:

 • Quản lý thời gian là gì?

 • Các lỗi thường gặp trong quản lý thời gian 

 • Xác lập mục tiêu S.M.A.R.T

 • Ma trận quản lý thời gian của Stephen Covey  

 • Xác định ưu tiên công việc, lập kế hoạch

 • Cách giải quyết những người làm gián đoạn thời gian của bạn 

 • Các công cụ quản lý thời gian.

CHỨNG CHỈ

Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) về Leadership, và Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu