• Chứng chỉ được công nhận toàn cầu và được cấp PDUs/SEUs tương ứng với số giờ học.

TeamworkKỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

 1. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Chiến Lược

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Effective Communication And Teamwork

icon

Tên chứng chỉ: Effective Communication And Teamwork

MỤC TIÊU

Làm việc nhóm giúp các cá nhân khai thác những điểm mạnh, và khắc phục những điểm yếu của nhau, cùng nhau hỗ trợ để đạt mục tiêu công việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc nhóm, để công việc diễn ra suôn sẻ và thành công là điều không dễ dàng, vì mỗi cá nhân là một ý kiến, tính cách riêng và không phải cá nhân nào cũng có khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt với các thành viên trong nhóm. 

Vì vậy, để giải quyết những xung đột và xây dựng các mối quan hệ trong nhóm, các thành viên cần có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt mới giải quyết vấn đề một các tận gốc, nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm. 

Trong khóa học, học viên sẽ:

 • Tự tin và chủ động trong giao tiếp

 • Học được kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống

 • Nghệ thuật vận dụng ngôn ngữ cơ thể để tác động và gây ảnh hưởng tích cực đến người nghe

 • Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe, thấu cảm với người khác

 • Hiểu được lợi ích làm việc nhóm và mục tiêu hình thành một nhóm.

 • Những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, xung đột trong nhóm và biện pháp khắc phục.

 • Một số giải pháp giúp nhóm phát triển

 • Thực hành các bài tập nhóm và bài học kinh nghiệm để làm việc nhóm thành công.

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà quản lý, các trưởng nhóm và các bạn quan tâm muốn cải thiện kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả hơn

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Kỹ năng giao tiếp:

 • Giới thiệu khóa học

 • Các vấn đề thường gặp trong giao tiếp hiện nay

 • Các mô hình giao tiếp

 • 7 nguyên tắc giao tiếp hiệu quả (7Cs)

 • Ngôn ngữ cơ thể

 • Kiểm soát cảm xúc

 • Kỹ năng viết, kỹ năng trình bày, thuyết trình

Kỹ năng làm việc nhóm:

 • Định nghĩa một nhóm làm việc

 • Vai trò của cá nhân trong nhóm

 • Vai trò của lãnh đạo nhóm

 • Trắc nghiệm tính cách (DISC/MBTI)

 • Xác định khuynh hướng tính cách của người khác thông qua hành động và lời nói 

 • Kỹ năng giao tiếp trong nhóm

 • Giải quyết xung đột trong nhóm

CHỨNG CHỈ

Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp) về Leadership, và Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

QUY TRÌNH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI KHOÁ HỌC DOANH NGHIỆP

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)

 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Bước 3: Báo giá

 • Bước 4: Hợp đồng

 • Bước 5: Triển khai khoá học

 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu