Mục tiêu

 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, và kinh nghiệm (rules of thumbs).
 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến 20 công thức tính toán.
 • Nắm vững 47 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến ITTO của từng quy trình.
 • Phân biệt rõ tips and tricks với best approaches. Trả lời chính xác các câu hỏi xử lý tình huống.
 • Thi đậu chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP® dễ dàng và tự tin nhất.

Đối tượng

 • Đây là khoá HỌC ĐỂ THI PASS FOR SURE được thiết kế với thời gian học ít nhất dành cho tất cả các bạn đang có kế hoạch thi PMP®.

Chứng chỉ

 • Tên chứng chỉ: PMP® EXAM PREPARATION
 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp).
 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Câu hỏi thường gặp

 • Hỏi: Tại sao phải học e-learning trước khi học workshop trên lớp với giảng viên?
 • Trả lời: Kết quả khảo sát của Stevbros với học viên trên 168 nước đã thi đậu PMP® ngay lần đầu cho thấy, việc học e-learning trước khi học workshop giúp họ nắm vững khái niệm, quy trình, công thức thì PMP® và có thể thi đậu PMP® ngay sau khi workshop kết thúc.  
 • Hỏi: Nội dung e-learning là tiếng Anh hay tiếng Việt?
 • Trả lời: Đề thi PMP® và sách PMBOK® Guide không có tiếng Việt, nên toàn bộ nội dung e-learning là tiếng Anh.  
 • Hỏi: Nội dung workshop trên lớp với giảng viên là tiếng Anh hay tiếng Việt?
 • Trả lời: Bài giảng tiếng Anh. Ngôn ngữ giảng là tiếng Anh nếu có người nước ngoài và là tiếng Việt nếu cả lớp là người Việt.
 • Hỏi: Thời gian học e-learning là bao lâu? Thời gian tài khoản e-learning của tôi là bao lâu?
 • Trả lời: Bạn cần 35 giờ để hoàn thành e-learning và bạn có thể truy cập tài khoản e-learning 2 tháng.
 • Hỏi: Khi nào tôi nhận tài khoản học e-learning?
 • Trả lời: Stevbros sẽ cấp tài khoản e-learning ngay sau khi bạn đóng học phí.
 • Hỏi: Tài khoản e-learning của tôi hết hạn trước khi tôi thi PMP®, tôi có được gia hạn không?
 • Trả lời: Stevbros hỗ trợ gia hạn miễn phí cho tất cả học viên học e-learning thêm 1 tháng sau ngày khoá học workshop kết thúc.
 • Hỏi: Nội dung e-learning và workshop của Stevbros có phản ánh các thay đổi của đề thi PMP® từ ngày 11/01/2016 không?
 • Trả lời: Hoàn toàn đảm bảo. Là uỷ quyền đào tạo toàn cầu của PMI®, nội dung e-learning và workshop của Stevbros luôn tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo của PMI® và luôn cập nhật những thay đổi mới nhất của PMI®.

Quy trình tham dự khóa học

 • Bước 1: Đăng ký (mời bạn nhấn vào nút ĐĂNG KÝ để bắt đầu) 
 • Bước 2: Làm bài kiểm tra đầu vào (Entry Test)
 • Bước 3: Học E-learning
 • Bước 4: Tham gia 4 ngày học trên lớp với giảng viên
 • Bước 5: Nhận chứng chỉ 35 PDUs đủ kiện thi PMP®
 • Bước 6: Đăng ký hồ sơ thi PMP® với PMI®
 • Bước 7: Luyện đề trên hệ thống E-learning
 • Bước 8: Thi PMP®

Lịch khai giảng