Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 19/08/2017

Ngày 19-20/08/2017 và ngày 26-27/08/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
article

Chúc mừng các anh chị quản lý dự án tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội đã hoàn thành khóa học và chúc các anh chị tràn đầy nhiệt huyết liên tục tham dự các workshop PMP® PassForSure vào sáng thứ 7 hàng tuần và thực hành 10 đề thi 2000 câu theo hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên Stevbros sẽ liên tục hỗ trợ các anh chị cả trên lớp và trên hệ thống e-learning cho đến khi thi đậu chứng chỉ PMP®

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khoá học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.