Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Ngày 24-25-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:01am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 23/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 23/03/2017

Ngày 23-24-25/03/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Project Management Fundamentals 08/03/2017

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Project Management Fundamentals 08/03/2017

Ngày 08-09-10/03/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFTHN - Project Management Fundamentals

FSOFTHN - Project Management Fundamentals

Ngày 02-03-04/12/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals

Ngày 20-21-22/10/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Ho Chi Minh - Project Management Fundamentals

FSOFT Ho Chi Minh - Project Management Fundamentals

Ngày 08-09-10/09/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFTHCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

FSOFTHCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

Ngày 19-20/08/2016 và ngày 26-27/08/2016 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

Ngày 14/08/2016, ngày 21/08/2016 và ngày 27-28/08/2016 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Ho Chi Minh - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT Ho Chi Minh - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 04-05-06/08/2016 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm