Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam - Project Management in Construction

Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam - Project Management in Construction

Ngày 14-21-28/11/2015 và ngày 05-12/12/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management in Construction 5 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam.
7:44am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm
Ngân Hàng Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals - PMF

Ngân Hàng Á Châu (ACB) - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 26-27-28/11/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng Á Châu (ACB).
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HN - Project Management Fundamentals

FSOFT HN - Project Management Fundamentals

Ngày 14-15/11/2015 và ngày 21/11/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HCM - Project Management Fundamentals

FSOFT HCM - Project Management Fundamentals

Ngày 04-05-06/11/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hà Nội - Project Management Fundamentals

FSOFT Hà Nội - Project Management Fundamentals

Ngày 08-09-10/10/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

Ngày 26-27/09/2015 và 03-04/10/2015 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® PassForSure 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals

FSOFT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals

Ngày 10-11-12/09/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 29/08/2015

Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 29/08/2015

Ngày 29-30/08/2015 và ngày 05/09/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý của các doanh nghiệp tại Saigon.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 15-16/08/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H.
7:44am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm