Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 15-16/08/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trực Tuyến 24H.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HCM - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT HCM - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 05-06-07/08/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 22-23-24/07/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HN - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT HN - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 09-10-11/07/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT HN - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT HN - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 03-04/07/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hà Nội.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH BAYER Việt Nam - Project Management Fundamentals - PMF

Công Ty TNHH BAYER Việt Nam - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 22-23-24/06/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty TNHH BAYER Việt Nam.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hà Nội - Project Management Fundamentals - PMF

FSOFT Hà Nội - Project Management Fundamentals - PMF

Ngày 18-19-20/06/2015 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hà Nội.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 30/05/2015

Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 30/05/2015

Ngày 30-31/05/2015 và ngày 13/06/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý của các doanh nghiệp tại Saigon.
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

FSOFT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

Ngày 28-29/05/2015 và ngày 04-05/06/2015 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
4:59am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm