Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 18/04/2015

Saigon - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 18/04/2015

Ngày 18-19/04/2015 và ngày 25/04/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý của các doanh nghiệp tại Saigon.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính FSS Hà Nội - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính FSS Hà Nội - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Ngày 15-16-17/05/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính FSS Hà Nội.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Đà Nẵng - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT Đà Nẵng - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 13-14/04/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Đà Nẵng.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
FSOFT Hà Nội - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

FSOFT Hà Nội - Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Ngày 20-21/03/2015 Stevbros cung cấp khóa học Áp Dụng Agile Scrum trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm 2 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hà Nội.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Sở Thông Tin Truyền Thông HCM - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Sở Thông Tin Truyền Thông HCM - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Ngày 20-21/03/2015 và ngày 27/03/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Sở Thông Tin Truyền Thông Tp.HCM.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
MobifoneService - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

MobifoneService - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Ngày 22-23-24/01/2015 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị lãnh đạo và quản lý trên toàn quốc của công ty dịch vụ kỹ thuật MobifoneService.
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Saigon - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

Saigon - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®

Ngày 18/01/2015 và 21/03/2015 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® PassForSure 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [05-12-2014]

Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [05-12-2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
KIDO - Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

KIDO - Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:01am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm