TIKI.vn Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® và Agile/Scrum

TIKI.vn Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® và Agile/Scrum

Ngày 07-08/11/2014 và ngày 15/11/2014 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® và Agile/Scrum 3 ngày cho các anh chị quản lý tại TIKI.vn.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Triyard - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Triyard - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Ngày 20-21-22-23-24/10/2014 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 5 ngày cho các anh chị quản lý tại Triyard Vietnam.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [20-10-2014]

Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [20-10-2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [17-10-2014]

Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [17-10-2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP® [06-09-2014]

Lớp Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP® [06-09-2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® - Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [15/08/2014]

Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [15/08/2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
VPBank - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

VPBank - Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Ngày 07-08-09/08/2014 Stevbros cung cấp khóa học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Ngân Hàng VPBank phía Nam.
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [07-08-2014]

Lớp Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® [07-08-2014]

Đào Tạo Quản Lý Dự Án Quốc Tế - Học Quản Lý Dự Án Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®- Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án PMP®
5:00am on Tuesday 05th December 2017
Xem thêm
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 02/11/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 02/11/2017

Ngày 02-03-04/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT Hồ Chí Minh.
5:00am on Tuesday 21st November 2017
Xem thêm