Chính sách hủy giao dịch, hoàn tiền và khiếu nại

Nếu bạn muốn hủy giao dịch sau khi thanh toán thành công, điều kiện cần là bạn chưa truy cập tài khoản khóa học qua mạng do Stevbros cung cấp (đối với khóa học qua mạng) hoặc chưa tham dự lớp học (đối với khóa khai giảng theo lớp)
article

1. HỦY GIAO DỊCH

a. Yêu cầu để được hủy giao dịch

Nếu bạn muốn hủy giao dịch sau khi thanh toán thành công, điều kiện cần là bạn chưa truy cập tài khoản khóa học qua mạng do Stevbros cung cấp (đối với khóa học qua mạng) hoặc chưa tham dự lớp học (đối với khóa khai giảng theo lớp)

b. Làm sao để hủy giao dịch

Tải file sau đây về máy tính: MẪU YÊU CẦU HỦY GIAO DỊCH. Sau đó bạn chỉ điền thông tin vào file và email về support@stevbros.com với tiêu đề “HỦY GIAO DỊCH”. Stevbros sẽ kiểm tra yêu cầu hủy giao dịch của bạn và phản hồi trong 2 ngày làm việc.

c. Làm sao để nhận tiền hoàn lại

Sau khi yêu cầu hủy giao dịch của bạn được kiểm tra và chấp thuận. Tiền bạn đã thanh toán cho khóa học sẽ được hoàn lại vào thẻ của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

3. KHIẾU NẠI

Bạn chỉ cần email về support@stevbros.com với tiêu đề “KHIẾU NẠI” cho bất kỳ khiếu nại nào về giao hang trể, chất lượng khóa học, hổ trợ khách hàng, … trong suốt quá trình học. Stevbros sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ