Hướng Dẫn Luyện Thi PMP® qua WebEx Trên Các Trình Duyệt Web

Học viên Stevbros sẽ trao đổi với giảng viên qua hệ thống học trực tuyến tiên tiến nhất Webex. Chia sẻ audio/ video/ slide trung thực như bạn đang ngồi trên lớp học. Bạn truy cập webex ở bất kỳ nơi nào và bằng nhiều loại thiết bị khác nhau.
article

Mời bạn xem video clip về cách sử dụng Webex để học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® qua Webex trên các trình duyệt khác nhau:

A. Đối với trình duyệt Firefox

Sau khi nhận e-mail về WebEx Meeting Invitation Mocktest, bạn đăng nhập theo các bước sau:   

Bước 1: Bạn chọn Join WebEx Meeting như hình bên dưới:

Bước 2: Màn hình hiển thị cửa sổ thông tin, bạn nhập tên (your name) và địa chỉ email (email address) của mình theo yêu cầu, sau đó chọn Join để tiếp tục các bước sau:

Bước 3: Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị: Cisco WebEx Meeting Center để các bạn tham gia.

B. Đối với trình duyệt Chrome

Bước 1: Bạn cũng chọn Join WebEx Meeting như hình sau:

Bước 2: Màn hình hiển thị Step 1 of 2, bạn chọn Add WebEx to Chrome

Bước 3: Bạn tiếp tục chọn Run như bên dưới để hoàn thành thao tác:

Bước 4: Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị: Cisco WebEx Meeting Center để các bạn tham gia: